இந்தப் படங்களைப் பார்த்தவுடன் என்ன நினைத்தீர்கள் ?

இந்தப் படங்களைப் பார்த்தவுடன் என்ன நினைத்தீர்கள்?

யானை அந்த வாகனத்தைத் தாக்குவதாகத் தானே நினைத்தீர்கள் !!!

இல்லை, தனது உடம்பை சொரிந்துவிடுவதற்காகத்தான் இவ்வாறு யானை செய்தது.

இச்சம்பவம் நடைபெற்றது…தென்னாபிரிக்காவில் … முப்பது வயது இளைஞனும்.. இருபது வயது யுவதியும் ஒரு வனப்பகுதியை சுற்றிபார்க்க சென்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த யானை அவர்களின் வாகனத்தின் மீது பாய்ந்தது. உடனே இருவரும் பயந்துவிட்டார்கள்…ஆனாலும் அந்த யானை தன்னுடைய உடம்பை சொரிந்துவிட்டு மாத்திரம் சென்றுவிட்டது.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.