Muslim & Tech World

இனி Google Play இல் App களை Download செய்யாமல் பாவிக்கலாம்.

Google அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய வசதி :

அண்மையில் Google தனது Play Store இல் புதிய வசதி ஒன்றை அறிமுகம் செய்துள்ளது. அதுதான் Instant Apps என்று சொல்லப்படும் வசதி. அதாவது எந்தவொரு App ஐயும் Download செய்ய முன்னால் அதைப் பயன்படுத்திப் பார்க்கலாம்.

இந்த வசதி Play Store இல் உள்ள எல்லா App களுக்கும் இல்லை. மாற்றமாக App ஐ Design பண்ணக்கூடியவர் அதை அந்த வசதிக்கு ஏற்றாப்போல் Update பண்ணவேண்டும்.

தற்பொழுது ஒருசில குறிப்பிட்ட App களுக்கு மாத்திரமே இவ்வசதி வந்துள்ளது. அவற்றில் Install button க்கு அருகாமையில் Try Now என்ற Button ஐ நீங்கள் காணலாம்.

அவற்றை அறிந்து கொள்ள இந்த Link ஐ Click பண்ணவும்

அதை அழுத்துவதன் மூலம் Phone இல் நிறுவாமல் (Install பண்ணாமல்) எமக்கு Use பண்ணலாம்

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.