ஒரு Mobile இல் 2 Whats App Account பாவிக்க இலகுவழி

 

  • ஆரம்பமாக உங்களுக்கு 2 SIM இருத்தல் வேண்டும்.
  • நீங்கள் தற்பொழுது பாவிக்கும் WHATSAPP ஐ திறந்து OPTION இல் உள்ள SETTING என்பதை அழுத்தி CHAT SETTING என்பதை அழுத்துங்கள். பின்பு அதில் உள்ள BACKUP CONVERSATION என்பதை அழுத்தி உங்களுடைய WHATSAPP ஐ BACKUP பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

  • பின்பு SETTING என்பதற்கு சென்று APPLICATIONS என்பதை அழுத்தி WHATSAPP தேர்வு செய்யுங்கள். பின்பு அதில் உள்ள CLEAR DATA என்பதை CLICK செய்யுங்கள்.

  • பின்பு SD CARD க்கு சென்று WHATSAPP என்ற FOLDER இன் பெயரை OGWHATSAPP என மாற்றுங்கள்.

  • பின்பு ANDROID PHONE இல் இருந்து WHATSAPP ஐ UNINSTALL பண்ணுங்கள்.
  • பின்பு DROPBOX இலிருந்து PHONE இல் DOWNLOAD பண்ணுங்கள். அல்லது இதை CLICK பண்ணுங்கள். இதனுடைய புதிய பதிப்பை பெற இங்கே அழுத்துங்கள்.
  • பின்பு அதை உமது phone இல் INSTALL பண்ணி அதில் உமது WHATSAPP NUMBER ஐ கொடுங்கள்.
  • அடுத்த WHATSAPP ஐ பாவிக்க PLAY STORE க்கு சென்று INSTALL பண்ணி உமது புதிய NUMBER ஐ கொடுத்து உங்கள் இரண்டாவது WHATSAPP ஐ பாவியுங்கள்.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.