காசாவின் அவல நிலை (நேற்று மற்றும் இன்றைய)

தொடர்ந்து சில நாட்களாக காசா இஸ்ரேலின் தாக்குதலால் இரத்தத்தால் மூழ்கிக்கிடக்கிறது. இது குறிப்பாக சிறார்களை குறிவைத்துத் தாக்கப்படுகின்றது.

அதன் புகைப்பட இணைப்புக்கள் :

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.