காஸாவின் பெருநாள் : மூன்று நாட்களில் 318 சஹீத்கள், 22 பள்ளிகள் தரைமட்டம் !!

பெருநாள், மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களில் மாத்திரம் காசாவில் 318 சஹீதாக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 980 பேர் காயத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர். குறிப்பாக பெண்களும், சிறுவர்களுமே இதில் கூடதலாகக் காணப்படுகின்றனர்.

திங்கட்கிழமை (காசாவின் பெருநாள் தினம்) மாத்திரம் 43 பேர் சகீதாக்கப்பட்டதுடன் 260 பேர் காயத்திற்குற்பட்டனர். செவ்வாய்க்கிழமை 144 பேர் சகீதாக்கப்பட்டதுடன் மேலும் 260 பேர் காயத்திற்குற்பட்டனர். யுத்தம் தொடங்கியது முதல் இதுவே ஒரே நாளில் அதிகூடிய மக்கள் சஹீதாக்கப்பட்ட தினமாகும்.

மூன்றாம் நாள் (நேற்று) மாத்திரம்  131 பேர் சகீதாக்கப்பட்டதுடன் 460 பேர் காயத்திற்குற்பட்டனர்.

கிட்டத்தட்ட 25 நாட்களாகத் தொடரும் ஆக்கிரமிப்பு இஸ்ரேலின் இந்த நாசகார நடவடிக்கைகளில் இதுவரை மொத்தமாக 1361 பேர் சகீதாக்கப்பட்டதுடன் 7677  பேர் காயத்திற்குற்பட்டுள்ளனர்.

அதே போன்று, பெருநாள், அதைத் தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களில் மாத்திரம் 166 வீடுகள் முற்றாகத் தகர்க்கப்பட்டுள்ளதுடன் 1281 வீடுகளின் சில பகுதிகள் தகர்க்கப்பட்டுள்ளன.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.