காஸா விடயத்தில் ஈரானிய சீஆக்களின் இரட்டை வேடம் !! ? (வீடியோ)

காஸா :

காஸா விடயத்தில் ஈரானிய சீஆக்களின் உண்மையான முகத்தைக் காட்டும் வீடியோ ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. ஊடகங்களுக்குக் காட்டுவதற்காக காஸா மக்களுக்காக இரத்தம் கொடுப்பது போல் நடிகின்றனர்.

ஆனாலும், அங்கு தனிப்பட்ட முறையில் எடுக்க்கப்பட் வீடியோவில் அவர்கள் உண்மையில் இரத்தம் கொடுக்கவில்லை என்பது விளங்குகின்றது.

வெளிப்படையில் ஹாமாஸுக்கு சார்பாக இருந்தாலும் சீஆக்கள் எப்போதுமே யூதர்களின் பங்காளிகள்தான் என்பதற்கு இதுவும் ஒரு ஆதாரமாகும்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.