சிரியாவில் உள்ள அதாரிப் பிரதேசத்தில் 19/07/2016 அன்று நடைபெற்ற தாக்குதலால் ஏற்பட்ட சேதங்கள்

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.