பார்வையற்ற வாலிபன்..குர்ஆனை பல அழகிய மெட்டுக்களில் ஓதும் காட்சி !!

அரபு மொழி அறியாத பார்வையற்ற வாலிபன்..குர்ஆனை பல காரிகளின்  அழகிய மெட்டுக்களில் ஓதும் காட்சி !!

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.