லிபியாவில் ஹதீஸ் துறையில் பட்டம் பெற்ற மிகச் சிறிய ஹாபிழ்.

உலகத்தில் மிகச் சிறிய வயதில் அல் குர்ஆனை மனனமிட்ட லிபியாவைச் சேர்ந்த ஹம்ஸா என்ற சிறுவன் தலைநகர் தராபில்ஸில் ஹதீஸ் துறையிலும் பட்டம் பெற்றுள்ளான்.

இச்சிறுவன் தான் அல் குர்ஆனை மிகச்சிறிய வயதில் பாடமிட்டவர்களில் முதன்மையானவர்.

இச்சிறுவனின் வயது 4  த் தாண்டவில்லை.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.