வீடியோ : குதிரையொன்ரை மோசமாக சுட்டுக் கொல்லும் வாலிபர்கள் !

இரு வாலிபர்கள் இணைந்து ஒரு குதிரையை மோசமாக தலையில் சுட்டுக் கொல்லும் காட்சியொன்று சமூகவாளையதலங்களில் அதிகம் பரிமாறப்படுகிறது. மேலும், இச்செயலைச் செய்தவர்களை கைது செய்து தண்டிக்கவேண்டும் என பலர் வேண்டிக்கொண்டுள்ளனர்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.