வீடியோ : சவுதியில்….மக்கள் முன்னிலையில் இஸ்லாத்தைத் தழுவும் இரு பிலிப்பைன்ஸ் தொழிலாளிகள் !!

சவுதி அரேபியாவின் ஜாஸான் மாநிலத்தில் சென்ற வெள்ளிக்கிழமை பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த இரு தொழிலாளிகள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர். வெள்ளிக்கிழமை மக்ரிப் தொழுகையைத் தொடர்ந்து மக்கள் முன்னிலையில் பள்ளி இமாமின் மூலம் கலிமாவை மொழிந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர்.

நன்றி : صحيفة عاجل

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.