வீடியோ : ஸிரிய சிறுவன் ஒருவனைக் கொடுமைப்படுத்தும் லபனான் சீஆக் குடும்பம்

ஸிரிய சிறுவன் ஒருவனைக் கொடுமைப்படுத்தும் லபனானின் சீஆக் குடும்பம் ஒன்றின் வீடியோ சமூக வளைய தளங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சிறுவனைக் கொடுமைப்படுத்திய இந்த சீஆக் குடும்பத்தினர் இந்த வீடியோவை ஆதாரமாகக் கொண்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.