ஐ.நா. சபை : 87 ஆயிரம் ரோகன்ஜிய முஸ்லிம்கள் இதுவரை பங்களாதேஷுக்கு சென்றுள்ளனர்.

பர்மா (மியன்மார்) இல் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான வன்முறைச் செயல்கள் காரணமாக 87 ஆயிரம்…

இன்னும் பழைய தொலைச்சாதன உபகரணங்களை பாவிக்கும் அமெரிக்கர்கள்

இன்றும் சிலர் நவீன தொலைச்சாதன முன்னேற்றங்கள் இருந்தும் video cassette போன்ற பழைய உபகரணங்களை பாவிப்பதாக அமெரிக்க…

இவ்வருடம் ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்ற சென்றோரின் தொகை 2.35 மில்லியனை அடைந்துள்ளது.

இவ்வருடம் ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்ற மக்காவுக்கு சமுகம் தந்தோரின் எண்ணிக்கை 2,352,122 ஜ எட்டியுள்ளது என ஸஊதி அரசாங்கம்…